Lilinvest.com

Poreski izvještaji | Vođenje knjigovodstva | Finansijski izvještaji
Poslovno planiranje | Poresko planiranje | Biznis planovi | Analize poslovanja
Registracija preduzeca | Radni odnosi | Propisi
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Lilinvest

small logo

Poresko savjetovanje

Mi Vam svojim iskustvom i znanjem garantujemo jeftin, pravilan i zakonit obračun poreske obveze uz maksimalne uštede.
Nedavne poreske reforme (poreza na dohodak i poreza na dobit) uticale su na smanjenje troškova ispunjenja poreske obaveze, a kod nas je ustaljena praksa da je obračun plata i poreza na dohodak dio zakonodavstva koji se najčešće mijenja. Nije dovoljno pratiti rad Republičke skupštine već treba pratiti i rad lokalnih skupština, mišljenja i tumačenja raznih ministarstava te sudsku praksu.
Najave smanjenja sive ekonomije i pojačanog nadzora pravilnog poslovanja te prisilne naplate od strane Ministarstva finansija sigurno ne zvuče ugodno, na Vama je da se na vrijeme odlučite za sigurnost i pravovremenu informaciju, te pronađete partnera u našoj agencijii.

Ako ste tokom godine:

· primali platu, ali neredovno,
· primali platu, ali ste bili na bolovanju,
· primali platu, a uz nju primali i honorare, najamnine, provizije…,
· primali platu, a plaćali dopunsko zdravstveno i životno osiguranje,
· imali dohodak od najamnine, a niste iskoristili olakšice,
· imali bilo koju kombinaciju navedenih tačaka


PROVJERITI ĆEMO ZA VAS JESTE LI OBAVEZNI PRIJAVITI POREZ NA DOHODAK
ILI
IMATE PRAVO NA POVRAT POREZA NA DOHODAK.


Pomoći ćemo vam u poslovanju, bićemo tačni, uslužni i stručni i davaćemo vam ideje za upravljanje poreskim obvezama, a vaše poreske strategije biće uvijek u skladu sa Zakonom.

Usmerićemo vas prema ekonomičnom poslovanju i poreskim uštedama koje omogućavaju poreski propisi i napraviti analizu poreskog opterećenja na temelju koje ćemo odrediti najefektivniju poresku politiku.
Lilinvest | Kontakt
©2007 LilInvest.com