Lilinvest.com

Poreski izvještaji | Vođenje knjigovodstva | Finansijski izvještaji
Poslovno planiranje | Poresko planiranje | Biznis planovi | Analize poslovanja
Registracija preduzeca | Radni odnosi | Propisi
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Lilinvest

small logo

Finansijski izvještaji

Za vas radimo i sve potrebne finansijske izvještaje.

Finansijski izvještaji su osnova i polazište izučavanja računovodstva. Oni su i osnova za donošenje poslovnih odluka.
Finansijski izvještaji predstavljaju skup finansijskih iskaza i ostalih pratećih izvještaja, koji mogu podrazumjevati i izvještaje menadžmenta, komentare uprave, mišljenja i izvještaje revizora i druge isprave.

Obavezni finansijski iskazi koji predstavljaju godišnji obračun  i moraju biti u skladu sa MRS i MSFI su:
-bilans uspjeha,
-bilans stanja
-izvještaj o novčanim tokovima
-izvještaj o promjenama na kapitalu
-računovodstvene politike i napomene uz finansijske iskaze

Dostavljanje ovih iskaza sa stanjem na dan 31.12. CRPS u Podgorici do 30.06.tekuce godine za prethodnu godinu je obaveza svih pravnih lica shodno Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o računovodstvu i reviziji.

Lilinvest | Kontakt
©2007 LilInvest.com