Lilinvest.com

Poreski izvještaji | Vođenje knjigovodstva | Finansijski izvještaji
Poslovno planiranje | Poresko planiranje | Biznis planovi | Analize poslovanja
Registracija preduzeca | Radni odnosi | Propisi
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Lilinvest

small logo

Poreski izvještaj

Vodićemo računa i stvoriti takav sistem koji će rezultirati značajnim poreskim uštedama vaše firme. Bićete stalno informisani o svim novostima i izmjenama zakonske regulative. Informisaćemo Vas i o svim preduzetničkim prilikama, vladinim i ostalim inicijativama za pomoć malim i srednjim preduzećima.

  • Zastupaćemo vas u odnosima sa poreskim vlastima i kod svih kontrola, kao i pomoći vam da osigurate plaćanje svih dažbina na vrijeme i na taj način izbegnete eventualne kazne.
  • Pomoći ćemo vam da uskladite PDV sa zakonskim propisima i spriječiti nastanak grešaka u obračunu i provjeriti da li ste obavezni prijaviti porez na dohodak fizickih lica.

Za vas radimo:

- izradu mjesečnog obračuna PDV-a, te vodjenje knjige URA I IRA
- izradu godišnje poreske prijave poreza na dohodak fizickih lica,
- izradu prijave poreza na dobit sa svim prilozima
- izradu prijava poreza na nepokretnost
- izradu svih vrsta prijava iz područja posebnih poreza
- praćenje i analizu poreskih propisa koja se odnose na Vaše područje poslovanja
- saradnja s inspekcijama u momentu kontrole
- izrada primjedbi i žalbi na zapisnike i rješenja Poreske uprave
- neograničeno telefonsko i po potrebi pisano davanje stručnih savjeta i upućivanje na optimalna rješenja kako u stručnim pitanjima vezanim uz pravilan obračun poreske obaveze tako i u svim upravnim postupcima pred tijelima državne uprave i lokalne samouprave

Lilinvest | Kontakt
©2007 LilInvest.com